در ابتدای سال‌هایی که ویروس hiv کشف شد شیوع این ویروس در ایالات متحده آمریکا بیشتر میان افراد همجنسگرا دیده می‌شد.

امروزه نیز تصورهای بسیاری در مورد افراد همجنس‌گرا وجود دارد مانند

  • اینکه هر کسی همجنسگرا است حتماً به ایدز مبتلا است
  • همجنس گرایی باعث گسترش ایدز شد ….

در این مقاله می‌خواهیم تمامی موضوعات را مرتبط با ایدز و همجنسگرایی را بررسی کنیم و احتمال انتقال ایدز از همجنسگرایان را نسبت به رابطه مرد و زن مقایسه کنیم.


آردینی اوخو
چهارشنبه 4 مرداد 1402
بؤلوملر :